Η γλώσσα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας: η περίπτωση των ελληνικών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η γλώσσα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας: η περίπτωση των ελληνικών

Παναγιωτίδου, Κλεοπάτρα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τον βαθμό στον οποίο η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται στην ηλεκτρονική επικοινωνία, δηλαδή στην επικοινωνία που συντελείται μεταξύ των ατόμων με την χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, και ιδίως μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για την καλύτερη δόμηση της παρούσας εργασίας κρίθηκε απαραίτητη η διάρθρωση της σε τρία κεφάλαια, το περιεχόμενο κάθε ενός εκ των οποίων περιγράφεται ευθύς αμέσως. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στις θεωρίες επικοινωνίας, έτσι όπως έχουν παρουσιαστεί μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας. Αναφέρονται μερικοί ορισμοί της επικοινωνίας, οι τρόποι με τους οποίους τα άτομα επικοινωνούν, οι δυσκολίες που αναδύονται στην επικοινωνία τους, και τα υποδείγματα επικοινωνίας τα οποία έχουν προταθεί κατά καιρούς από διάφορους επιστημονικούς μελετητές. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στις γλώσσες ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δηλαδή στις γλώσσες που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σκόπιμη κρίθηκε και η αναφορά στο φαινόμενο της μαζικής επικοινωνίας καθώς και στα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικά διαμεσολαβημένης επικοινωνίας στο Διαδίκτυο. Απαραίτητη είναι φυσικά η αναφορά στα νέα μοντέλα επικοινωνίας τα οποία έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω των εξελίξεων στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια ιστορική αναδρομή της ελληνικής γλώσσας και στη συνέχεια εξετάστηκε εκτενώς το φαινόμενο greeklish. Επεξηγήθηκε δηλαδή ο ορισμός του φαινομένου και η επιρροή που μπορει να ασκήσει αυτό, πότε έκανε την εμφάνισή του ως μέσο επικοινωνίας αλλά και δόθηκαν οι απόψεις ορισμένων ερευνητών. Ανακεφαλαιωτικά, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν κάποιες έρευνες που έγιναν στο παρελθόν σε σχέση με την χρήση των ελληνικών στην ηλεκτρονική επικοινωνία, με αποτέλεσμα να κατανοηθεί εις βάθος η σημαντικότητα του φαινομένου. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί την έρευνα της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Η εργασία αυτή είναι μία μελέτη περίπτωσης και το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο. Αρχικά γίνεται αναφορά στη σχέση που υπάρχει μεταξύ θεωρίας και έρευνας, όπως επίσης και στον ορισμό και την έννοια της μεθοδολογίας. Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση για τις ''μελέτες περιπτώσεων'' γενικά και δίνονται οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο ως εργαλείο συλλογής δεδομένων. Έπειτα γίνεται η παρουσίαση του ερωτηματολογίου με τίτλο ''τα greeklish ως γλώσσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας'' και των αποτελεσμάτων του και τέλος εξετάζονται οι ερευνητικοί στόχοι που επιλέχθηκαν για να αναλυθούν μέσω του λογισμικού πακέτου SPSS.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Ψηφιακή επικοινωνία
Επικοινωνία
Διαδίκτυο (Internet)
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)