Επωνυμία: έννοια και σημασία

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Επωνυμία: έννοια και σημασία

Ρούμελη, Γρηγορία-Ναταλία

Η επωνυμία ενός προϊόντος συνιστά σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για κάθε υγιή επιχείρηση. Στην εργασία αυτή με τίτλο: «Επωνυμία : έννοια και σημασία» επιχειρείται η παρουσίαση της επωνυμίας του προϊόντος, μέσα από την ανάλυση και ερμηνεία του όρου, του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, τις κατηγορίες, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθώς και τα οφέλη που προσφέρει σε μία επιχείρηση. Είναι γεγονός ότι η αξία της επωνυμίας είναι μια από τις πιο σημαντικές έννοιες για μια επιχείρηση, καθώς και στην επιχειρησιακή πρακτική και την ακαδημαϊκή έρευνα. Η ανάπτυξη και η σωστή διαχείριση της κεφαλαιοποιήσιμης αξίας έχει επισημανθεί ως ένα από τα σημαντικότερα θέματα για τις περισσότερες εταιρίες καθώς από πολλούς θεωρείται ο θεμέλιος λίθος στην χάραξη μίας επιτυχημένης στρατηγικής από μέρους των επιχειρήσεων. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να εξετάσει τη σημασία και την αξία των προϊόντων για τους καταναλωτές, μέσα από τη διερεύνηση των καταναλωτικών και αγοραστικών συνηθειών καθώς και μέσα από τους παράγοντες που θεωρούν σημαντικούς στη διαμόρφωση της αξίας ενός προϊόντος. Μέσα από έρευνα που έγινε με δομημένο ερωτηματολόγιο, έγινε προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το προφίλ του Έλληνα καταναλωτή και η διερεύνηση της στάσης, της συμπεριφοράς και της αξιολόγησης των καταναλωτών απέναντι σε αυτά. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι καταναλωτές δεν λαμβάνουν σημαντικά υπόψιν την επωνυμία ενός προϊόντος για τις αγορές τους αλλά πρωταρχικός παράγοντας γι’ αυτούς είναι η τιμή, η ποιότητα και οι προσφορές. Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής των προϊόντων οι καταναλωτές επιλέγουν τα προϊόντα τους σύμφωνα με την τιμή, την ποιότητα, τις προσφορές και λιγότερο την επωνυμία, τη χώρα προέλευσης και τη συσκευασία. Τέλος άλλα κριτήρια επιλογής θεωρούνται από τους καταναλωτές η αναγκαιότητα του προϊόντος, η διαθεσιμότητα καθώς και η χρησιμότητα και η αισθητική του προϊόντος. Επιπλέον κριτήρια αναφέρονται η εξυπηρέτηση, η σχέση τιμής-ποιότητας, η ελκυστικότητα του προϊόντος και το να ταιριάζει στον καταναλωτή, η κριτική του προϊόντος, οι συστάσεις, η προσωπική εμπειρία, η διαφήμιση, η αναγνωρισιμότητα, η εμφάνιση, η οικονομική κατάσταση και η συμβουλή φίλων.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Εμπορική ονομασία
Προϊόντα - Μάρκετινγκ
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)