Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ταμειακές ροές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ταμειακές ροές

Αργυροπούλου, Ελένη Γ.

Αναλύονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τις ταμειακές ροές και συγκεκριμένα το ΔΛΠ 7. Παρουσιάζονται τα βασικά θεωρητικά θέματα που σχετίζονται με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, το ιστορικό τους και την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα όσον αφορά την εφαρμογή τους. Επίσης, παρουσιάζονται εισαγωγικά ζητήματα που αφορούν τις ταμειακές ροές, όπως οι βασικοί ορισμοί, αλλά το ενδιαφέρον εστιάζεται στη σπουδαιότητα της κατάστασης των ταμειακών ροών λόγω των πληροφοριών που προσφέρει στους χρήστες της, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους οι ταμειακές ροές ταξινομούνται. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις δύο διαφορετικές μεθόδους εμφάνισης των ταμειακών ροών, την άμεση και την έμμεση μέθοδο με παράθεση παραδειγμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Οικονομικές καταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.