Αξιολόγηση του περιεχομένου των ιστοσελίδων των ελληνικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αξιολόγηση του περιεχομένου των ιστοσελίδων των ελληνικών επιχειρήσεων

Καραβασίλη, Αθηνά

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε ερευνώντας εκατό ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο την ποιοτική αξιολόγηση των ιστοσελίδων τους. Για την υλοποίηση της έρευνας επιλέχθηκαν επιχειρήσεις οι οποίες παρουσίασαν υψηλή κερδοφορία το έτος 2013, σύμφωνα με το χρηματιστηριακό δείκτη EBITDA, κι αξιολογήθηκε η αποδοτικότητα των ιστοσελίδων τους με βάση την ύπαρξη ή όχι 42 μεταβλητών. Οι εν λόγω μεταβλητές έδωσαν πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση όπως, για παράδειγμα, το εάν υπάρχει δυνατότητα για ανατροφοδότηση (feedback) της επιχείρησης, με ποιον τρόπο παρουσιάζεται και πωλείται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία διαδικτυακά, κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα χρήσης των πολυμέσων, κι άλλες γενικές πληροφορίες. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιέλαβε τις εξής τρεις διακριτές φάσεις ː τη συλλογή των στοιχείων, την κωδικοποίηση των μεταβλητών όπως και την ανάλυσή τους, καθώς επίσης και το τελικό συμπέρασμα βασιζόμενο στα ποσοστά και την ερμηνεία του αποτελέσματος. Εν τέλει, από την έρευνα προέκυψαν συμπεράσματα που αφορούν τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ανάμεσα σ’ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Τα συμπεράσματα βασίζονται κυρίως στις απαιτήσεις των ηλεκτρονικών καταναλωτών, κι επηρεάζονται από τη στρατηγική του διαδικτυακού μάρκετινγκ που επέλεξε να εφαρμόσει η κάθε επιχείρηση. Από την έρευνα πρόεκυψε, επίσης, η διαφοροποίηση που εντοπίζεται μεταξύ εταιρειών που προσφέρουν αγαθά κι αυτών που προσφέρουν υπηρεσίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Δίκτυα υπολογιστών
Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση
Ψηφιακή επικοινωνία
Διαδίκτυο (Internet)
Πωλήσεις
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.