Η ελληνική ναυτιλιακή οικονομία. Μελέτη περίπτωσης: Α.Ν.Ε.Κ LINES

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η ελληνική ναυτιλιακή οικονομία. Μελέτη περίπτωσης: Α.Ν.Ε.Κ LINES

Διαμαντάκης, Μάριος
Καφούρος, Αρτέμιος

Με την παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται η ανάλυση της Ελληνικής ναυτιλιακής οικονομίας, η οποία ως γνωστόν αποτελεί μαζί με τον τουρισμό έναν από τους σπουδαιότερους πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη η σχέση του Έλληνα με τη θάλασσα τόσο από τη θέση του ναυτικού όσο και από αυτήν του εφοπλιστή ή του πλοιοκτήτη. Η μακραίωνη ιστορία αποδεικνύει πως Έλληνας και θάλασσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Με αφετηρία τη διαπίστωση αυτή, θα αναλύσουμε τα οικονομικά μεγέθη της ναυτιλίας αλλά και τη συνεισφορά της στην Ελληνική και την παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα θα παρουσιαστούν και τα κυριότερα σημεία της χρηματοδότησης της Ελληνικής ναυτιλίας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού. Και αυτό διότι για μια δραστηριότητα εντάσεως -κυρίως- κεφαλαίου αποτελεί πολύ καίριο ζήτημα η εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης, προκειμένου να συνεχίζει τη δραστηριότητά της. Κλείνοντας, επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της Μεσογείου (15.000 km) και πολλά νησιά στην πλειοψηφία τους κατοικήσιμα, η ακτοπλοϊκή σύνδεση αποτελεί ένα ενδιαφέρον θέμα μελέτης. Έτσι στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας θα παρουσιαστεί η ακτοπλοϊκή εταιρεία ΑΝΕΚ LINES, όπου θα αναλυθούν τα κύρια οικονομικά της μεγέθη αλλά και οι κινήσεις της στην ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης. Τα ανωτέρω στοιχεία θα δείξουν τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας διαχρονικά και τη σπουδαιότητά της για την Ελλάδα και πως αν και η χώρα βρίσκεται σε μέσα σε μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, η ναυτιλία επειδή είναι παγκοσμιοποιημένη καταφέρνει να έχει κερδοφορία και να καταγράφει θετικά αποτελέσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Θαλάσσιες μεταφορές
Ναυτιλία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.