Δημιουργία μιας δράσης για την προώθηση ενός καταναλωτικού προϊόντος: συλλογή δεδομένων με συμπλήρωση ερωτηματολογίων, αξιολόγηση του αποτελέσματος της δράσης με ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια = A marketing Plan or action for a consumer product

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Δημιουργία μιας δράσης για την προώθηση ενός καταναλωτικού προϊόντος: συλλογή δεδομένων με συμπλήρωση ερωτηματολογίων, αξιολόγηση του αποτελέσματος της δράσης με ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια = A marketing Plan or action for a consumer product

Μαρμαρίδης, Ιάκωβος

Η παρακάτω πτυχιακή εργασία είναι ένα σχέδιο μάρκετινγκ για την προώθηση ξενόγλωσσων φροντιστηριακών βιβλίων στην Ελληνική αγορά μέσα από μια εμπορική εταιρία διανομής ξενόγλωσσων βιβλίων που πελάτες της είναι τα βιβλιοπωλεία. Στόχος του σχεδίου είναι κατά πόσο μπορεί η Ελληνική αγορά να στηρίξει μια τέτοια επιχειρηματική ιδέα και να δημιουργήσει τον απαραίτη-το κύκλο εργασιών έτσι ώστε η επιχείρηση που θα στηριχτεί σε αυτό το καταναλωτικό προϊόν που λέγεται «Ξενόγλωσσο φροντιστηριακό βιβλίο» να είναι υγιείς και αναπτυσσόμενη. Η εταιρία που εξετάζουμε ξεκίνησε την δραστηριότητά της το 2012 εν μέσω οικονομικής κρίσης βασισμένη σε κάποια δεδομένα που θα αναφέρουμε παρακάτω αλλά και σε μια έρευνα που έκανε η ίδια πιστεύοντας ότι υπάρχει επιχειρηματική ευκαιρία στον συγκεκριμένο χώρο. Το σχέδιο αυτό εξετάζει ιστορικά στοιχεία της συγκεκριμένης αγοράς την παρούσα κατάσταση της αγοράς του ξενόγλωσσου βιβλίου, την κατάσταση της αγοράς που υπήρχε το 2012 μιας και η εταιρία αυτή ξεκίνησε το 2012, την δραστηριότητα της σε σχέση με τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές εταιρίες του κλάδου που ασχολούνται με το ξενόγλωσσο βιβλίο, την κατάσταση των βιβλιοπωλείων στην Ελλάδα μετά από πενταετή κρίση, αλλά και την κατάσταση των τελικών πελατών που είναι οι μαθητές των φροντιστηρίων. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί υλικό το οποίο πήραμε από την εταιρεία για να αντλήσουμε πραγματικά στοιχεία του κλάδου για τις πωλήσεις σε ότι έχει να κάνει με ποιοτικά αλλά και με ποσοτικά στοιχεία πωλήσεων. Συντάχθηκαν ερωτηματολόγια και απαντήθηκαν από πελάτες και τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα στοιχεία έδωσαν την βασική γραμμή για την χάραξη στρατηγικής που θα πρέπει να ακολουθήσει η εταιρία για να πετύχει αύξηση των πωλήσεών της. Η επιτυχία ή μη του σχεδίου δράσης οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην σωστή μελέτη όλων των στοιχείων πριν από την σύνταξή του, την προσοχή κατά την σύνταξη και προγραμματισμό του αλλά σίγουρα και στην πιστή τήρηση και αναθεώρηση του σχεδίου δράσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ
Στρατηγικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)