Αυτοκρατορία ως μορφή κυριαρχίας σε εθνικούς και υπερεθνικούς οργανισμούς

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Αυτοκρατορία ως μορφή κυριαρχίας σε εθνικούς και υπερεθνικούς οργανισμούς

Κουνουπάκη, Ναταλία

Η εργασία αναφέρεται στο βιβλίο των Michael Hardt και Antonio Negri, Empire. Πρόκειται για ένα έργο που έχει χαρακτηριστεί «Κομμουνιστικό Μανιφέστο», αλλά αν εξεταστεί το περιεχόμενο του θα το χαρακτήριζε κανείς ως «αντικειμενικό» καλωσόρισμα στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Αρχικά αναφέρονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά της ζωής και της γνωριμίας/συνεργασίας των συγγραφέων. Οι Hardt και Negri συνέγραψαν κάποια πολύ σημαντικά έργα. Στη συνέχεια θα γίνει εστίαση στο πέρασμα από την κοινωνία της πειθαρχίας στην κοινωνία ελέγχου και στην βιοπολιτική παραγωγή, δηλαδή στην παραγωγή της ίδια της κοινωνικής ζωής όπου το οικονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό ολοένα και περισσότερο αλληλοεπηρεάζονται και επενδύουν το ένα στο άλλο. Έπειτα αναλύονται οι μορφές μετάβασης της κυριαρχίας. Γίνεται λόγος για την έννοια της νεωτερικότητας, την οποία οι Hardt και Negri την διαχωρίζουν σε τουλάχιστον δύο τρόπους ύπαρξης. Ο ένας τρόπος ύπαρξης είναι μια ριζοσπαστική επαναστατική διαδικασία που προκάλεσε ένα πόλεμο εμφύλιο, θρησκευτικό και κοινωνικό. Ο άλλος τρόπος ύπαρξης είναι μια επανάσταση που γεννήθηκε μέσα από την επανάσταση της Αναγέννησης και καταπολεμάει τις νέες δυνάμεις. Παράλληλα αναλύεται η κρίση που αντιμετωπίζουν οι δύο αυτοί τρόποι ύπαρξης της νεωτερικότητας καθώς επίσης αντιπαρατίθεται η εξέταση τριών προσπαθειών της επίλυσης της. Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια του ιμπεριαλισμού και τι ρόλο έπαιξε αυτός στην ιστορία των ΗΠΑ. Γίνεται αναφορά στις ιμπεριαλιστικές τάσεις (πχ εκμετάλλευση της μαύρης εργασίας) και το ρόλο που έπαιξε η Αμερικανική Επανάσταση στο πέρασμα στη σύγχρονη κυριαρχία. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια σύγκριση της Αυτοκρατορίας με το έργο του Meszaros, Socialism or Barbarism. Οι Hardt και Negri υποστηρίζουν πως οι ΗΠΑ δεν είναι ένας ιμπεριαλιστικός δυνάστης ενώ υποστηρίζει πως οι κινήσεις στη σύγχρονη εποχή αποτελούν απόρροια ιμπεριαλισμού. Με άλλα λόγια γίνεται μια σύνδεση με τις τελευταίες δεκαετίες. Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη του βιβλίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Επικοινωνία
Παγκοσμιοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)