Προώθηση προϊόντων: μελέτη περίπτωσης = Product promotion: case study

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Προώθηση προϊόντων: μελέτη περίπτωσης = Product promotion: case study

Πασαδάκη, Σοφία

Στην παρούσα μελέτη, πραγματοποιήθηκε μια εκτενής θεωρητική καταγραφή των βασικών εννοιών του μάρκετινγκ, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιά θέση λαμβάνει το προϊόν και η προώθηση στο μίγμα μάρκετινγκ και έπειτα, πως αυτά συμβάλλουν σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να προωθηθεί ένα προϊόν. Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι έννοιες του μάρκετινγκ, του μίγματος μάρκετινγκ, στο οποίο υπάγονται το προιόν ή προώθηση, αλλά και η τιμή και η διανομή. Ακόμα, έγινε μια αναλυτική περιγραφή του ρόλου της προώθησης και των προτερημάτων που κατέχει στην αγορά, καθώς και της ανταγωνιστικότητας και πως εκείνη επιδρά στην προώθηση. Επίσης, παρουσιάστηκαν με λεπτομέρεια τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η προώθηση, τα οποία είναι η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις, οι προσωπικές πωλήσεις, η προώθηση πωλήσεων, η δημοσιότητα, οι χορηγίες, η συσκευασία, οι εκθέσεις και το άμεσο μάρκετινγκ. Έπειτα, διεξήχθη μια ποσοτική έρευνα με τη χρήση του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο, αυτό-διαχειριζόμενο, αποτελούνταν από δύο ενότητες, μοιράστηκε σε δείγμα διακοσίων ατόμων και οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κλειστού τύπου. Ο τύπος της έρευνας ήταν περιγραφικός, ενώ η μέθοδος δειγματοληψίας ήταν η προσωπική συνέντευξη σε μη τυχαίο δείγμα και πιο συγκεκριμένα με τη μέθοδο ευκολίας. Στο ερωτηματολόγιο οι καταναλωτές απάντησαν, πως χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό καφέ της εταιρίας, πιστεύουν ότι την χαρακτηρίζει η ποιότητα, παρακολουθούν τα διαφημιστικά μηνύματα της περισσότερο στην τηλεόραση και προτιμούν την προωθητική ενέργεια ένα συν ένα δώρο. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν γνωρίζουν σε μεγάλο ποσοστό της δράσεις της, ενώ πιστεύουν πως τα προϊόντα της χαρακτηρίζονται από την προσβασιμότητα στα ράφια των καταστημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Μάρκετινγκ
Δημόσιες σχέσεις
Μάρκετινγκ
Διαφήμιση
Πωλήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.