Εσωτερική εταιρική επικοινωνία και δημόσια διοίκηση: σχεδιασμός, προγραμματισμός, υλοποίηση, και αξιολόγηση της στρατηγικής ενός φορέα της δημόσιας διοίκησης: μελέτη περίπτωσης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Εσωτερική εταιρική επικοινωνία και δημόσια διοίκηση: σχεδιασμός, προγραμματισμός, υλοποίηση, και αξιολόγηση της στρατηγικής ενός φορέα της δημόσιας διοίκησης: μελέτη περίπτωσης

Γαλάνη, Ιουλία

Η εσωτερική επικοινωνία είναι η επίσημη και ανεπίσημη επικοινωνία που γίνεται εσωτερικά σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού και αφορά την ανταλλαγή πληροφόρησης και ιδεών μέσα σε έναν οργανισμό. Εμπεριέχει επίσης διαδικασίες δημιουργίας αξίας και συντονισμού των εταιρικών λειτουργιών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εσωτερική επικοινωνία τόσο στον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα. Η μελέτη αυτή διερευνά τη διαχείριση και τα κανάλια της εσωτερικής επικοινωνίας σε έναν δημόσιο οργανισμό, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στο νομό Φθιώτιδας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που έχει ως στόχο να απαντήσει η έρευνα είναι το πώς είναι οργανωμένη η εσωτερική επικοινωνία του εξεταζόμενου οργανισμού, ποια κανάλια επικοινωνίας χρησιμοποιούνται και πώς αξιολογούν την εσωτερική τους επικοινωνία οι εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στο νομό Φθιώτιδας. Πραγματοποιείται ποιοτική έρευνα με ημιδομημένη συνέντευξη στην οποία συμμετέχουν επτά εργαζόμενοι της Διεύθυνσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στο συγκεκριμένο οργανισμό η επικοινωνία καθορίζεται από τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας δημοσίου και τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της ηγεσίας που μπορεί να διευκολύνει την επικοινωνία και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιούμενων καναλιών και μέσων. Η έρευνα αποδεικνύει ότι οι διευθυντικές θέσεις στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. καλύπτονται από άτομα που έχουν γνώσεις πάνω στο αντικείμενο τους, ενημερώνονται συχνά και επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη στήριξη των εργαζομένων και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας. Τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούν είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με το οποίο επικοινωνούνται όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα από την ηγεσία προς τους εργαζόμενους και η προσωπική συνάντηση που έχει επικουρικό ρόλο στην επίσημη ενημέρωση. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι προϊστάμενοι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την εσωτερική επικοινωνία της Διεύθυνσης που κρίνεται αποτελεσματική τόσο σε θέματα υπηρεσιακά, όσο και προσωπικά ζητήματα των εργαζομένων όπως υποστήριξη, επιμόρφωση, άδειες κλπ.

Thesis
NonPeerReviewed

Επικοινωνία
Δημόσια διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)