Κοινωνικά δίκτυα και μάθηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Κοινωνικά δίκτυα και μάθηση

Αλή-Μπασή, Νεσληχάν

Στην παρούσα έρευνα γίνεται λόγος για τα κοινωνικά δίκτυα και μάθηση. Στις μέρες μας, η χρήση των κοινωνικών δικτύων έχει αυξηθεί και χρησιμοποιούνται καθημερινά για πολλούς και διάφορους λόγους, προσφέροντας πολλά οφέλη στους χρήστες και κυρίως στην μάθηση, εκπαίδευση μέσα από αυτά. Όπως προκύπτει οι χρήστες που συμμετείχαν στην έρευνα μας χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα κυρίως για την επικοινωνία, ενημέρωση και την πληροφόρηση, υποστηρίζοντας ότι βοηθάνε αρκετά στην μάθηση, ενώ οι λόγοι προτίμησης αυτών των μέσων είναι η ευκολία χρήσης από όλους τους χρήστες και ο εύκολος τρόπος μάθησης. Επίσης δηλώνουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μέτριο βαθμό όσον αφορά την μάθηση - εκπαίδευση. Επιπρόσθετα διαπιστώνουμε ότι η ηλικία δεν παίζει ρόλο στο πόσο τα κοινωνικά δίκτυα βοηθάνε τα άτομα στην μάθηση - εκπαίδευση. Τέλος ως το δημοφιλέστερο μέσω κοινωνικής δικτύωσης ανέρχεται να είναι το Facebook.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση
Μάθηση
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.