Τα συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού – ERP και ο ρόλος τους στις επιχειρήσεις

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Τα συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού – ERP και ο ρόλος τους στις επιχειρήσεις

Κατζαστρά, Γιούλη

Η διοίκηση της εταιρείας στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασμού απαιτείται να λάβει μία σειρά σημαντικών αποφάσεων, οι οποίες σχετίζονται με την αντιμετώπιση φαινομένων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός που ακολουθεί εννοιολογικά, αναλαμβάνει να μετατρέψει τα γενικά πλάνα που καταστρώθηκαν κατά τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδιασμού σε πιο εξειδικευμένα σχέδια και αποφάσεις. Η προετοιμασία για την κατάστρωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού προϋποθέτει τη συλλογή πληροφοριών, στις οποίες θα στηριχθούν οι αποφάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί και τους συγκεκριμένος στόχους που θα τεθούν. Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία δίνεται βάση στην ανάλυση των συστημάτων ERP στις σημερινές επιχειρήσεις αλλά και πιο συγκεκριμένα, στη χρήση τους από τους ERP managers. Αναλυτικότερα, το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύει την πληροφορία και την δομή της, το δεύτερο προχωρά στην ανάλυση του πληροφοριακού συστήματος ενώ στο τρίτο κεφάλαιο αναλύουμε τον κύκλο ζωής τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας γίνεται αναλυτική αναφορά στην έννοια των συστημάτων ERP και της λειτουργίας τους στα πλαίσια μιας επιχειρηματικής μονάδας ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση της έννοιας των ERP. Τελειώνοντας, στο έκτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται το ερευνητικό μέρος, ενώ στο έβδομο κεφάλαιο αναγράφονται τα συμπεράσματα, κι ακολουθούν η βιβλιογραφία στο όγδοο κεφάλαιο και το παράρτημα στο ένατο κεφάλαιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικός προγραμματισμός
Επιχειρήσεις - Πληροφορική
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)