Η εγχώρια και διεθνή αγορά πετρελαιοειδών. Μ.Υ.Θ (Case Study) Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η εγχώρια και διεθνή αγορά πετρελαιοειδών. Μ.Υ.Θ (Case Study) Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ

Γούλα, Βασιλεία Ι.
Καραγιαννάκη, Όλγα Β.

Η εργασία αυτή παρουσιάζει στοιχεία όσον αφορά την εγχώρια και διεθνή αγορά του κλάδου της εμπορίας των πετρελαιοειδών, στηριζόμενη σε δεδομένα των τελευταίων δεκαετιών ( 1980 - 2003). Δίνει έμφαση στα στοιχεία της ελληνικής καθώς και της διεθνής αγοράς των πετρελαιοειδών, των μαύρων και λευκών προϊόντων καθώς και του πετρελαίου. Επίσης, χρησιμοποιούνται πίνακες, σκοπός των οποίων είναι να υπάρξει μια καλύτερη πληροφόρηση και απεικόνηση των στοιχείων όλων αυτών που αποτελούν την εσωτερική και εξωτερική σημασία των πετρελαιοειδών. Τα αποτελέσματα αυτών δείχνουν το μέγεθος της παραγωγής, της αγοράς καθώς και της κατανάλωσης τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια, όπου κάνουν την ελληνική εμπορία και διύλιση πετρελαιοειδών να αποτελούν την βασικότερη και μεγαλύτερη δραστηριότητα στην Ελλάδα με κυριότερο πρωταγωνιστή την 'ΈΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε" . Επιπλέον παρουσιάζονται οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας και γίνεται μια αναφορά στο φυσικό αέριο καθώς και στους αγωγούς πετρελαίου. Τέλος παρουσιάζονται τα διάφορα συμπεράσματα που προέκυψαν από όλη την συλλογή στοιχείων, καθώς και τα προβλήματα και οι προοπτικές που συνεπάγονται από αυτά.

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρέλαιο - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005-11-01


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.