Η ανάπτυξη της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) και οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας στην Παρευξείνια περιοχή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Η ανάπτυξη της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) και οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας στην Παρευξείνια περιοχή

Μπάρμπα, Ελένη

Η Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδης ελευθερίες και ανοίγει νέους δρόμους εμπορικών και οικονομικών σχέσεων προς αμοιβαίο συμφέρον μεταξύ των χωρών της περιοχής του Εύξεινου Πόντου. Οι τομείς συνεργασίας των κρατών-μελών είναι ο οικονομικός, της τεχνολογίας, μεταφορών, ενέργειας, τουρισμού, πληροφορικής, γεωργίας και γεωργικών βιομηχανιών. Επιπλέον κοινές δραστηριότητες διεξάγονται στους τομείς εμπορικής και βιομηχανικής συνεργασίας, επιστήμης, του περιβάλλοντος, υγειονομικής περίθαλψης και φαρμακευτικής καθώς και στις επικοινωνίες. Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα κράτη σήμερα παρουσιάζει αρκετές δυνατότητες από τη μια, αλλά και σοβαρά προβλήματα από την άλλη. Όσον αφορά τη οικονομική δυνατότητα των κρατών, σε ορισμένα από αυτά θεωρείται σημαντική. Διαθέτουν άρτια αναπτυγμένη βιομηχανική βάση, συμπεριλαμβανομένου και βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας, γεωργικών τομέων, καθώς και τομέων επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων. Διαθέτουν ένα ανταγωνιστικό και καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και σημειώνουν ανάπτυξη στις τηλεπικοινωνίες. Η πλειοψηφία των χωρών αυτών βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο προς την οικονομία της αγοράς και τη δημιουργία βάσης για μία αυτοσυντηρούμενη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Καλούνται να επιλύσουν μεγάλης κλίμακας οικονομικά, κοινωνικά και άλλα ζητήματα πρακτικής φύσης. Επίσης δεν διαθέτουν σύγχρονη υποδομή στον τομέα των μεταφορών. Η κατασκευή πετρελαιαγωγών, σιδηροδρομικών γραμμών, αυτοκινητοδρόμων, λιμένων και πολλών άλλων εγκαταστάσεων, πρέπει να επισπευσθεί, προκειμένου να αυξηθεί η ροή επιβατών, αγαθών και υπηρεσιών. Νέα συστήματα επικοινωνιών πρέπει να εγκατασταθούν, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των βιομηχανιών. Βασικότερος στόχος πέρα από την σταθερότητα και την ειρήνη που θα πρέπει να επικρατεί στην περιοχή, θεωρείται η οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία των λαών της ΟΣΕΠ. Στους κόλπους της ΟΣΕΠ αποδίδεται μεγάλη προσοχή στο θέμα της διεύρυνσης των επενδυτικών ευκαιριών και της δημιουργίας ενός ελκυστικού οικονομικού κλίματος στην περιοχή. Ο παραπάνω στόχος θα επιτευχθεί αν υποστηριχθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των επιχειρηματιών στα αντίστοιχα Κράτη-Μέλη. Οι επιχειρήσεις θα αποκομίσουν περισσότερα οφέλη όταν τα κράτη προχωρήσουν στην εναρμόνιση των τελωνειακών δασμών, των συνοριακών διατυπώσεων και της νομοθεσίας που αφορά τις ξένες επενδύσεις και το εξωτερικό εμπόριο. Επίσης σημαντικός τομέας συνεργασίας είναι ο ενεργειακός, παρουσιάζοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού οι χώρες όπως η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν διαθέτουν τεράστιους ενεργειακούς πόρους ενώ στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάζεται μεγάλη έλλειψη. Γενικά ο περιφερειακός οικονομικός οργανισμός της ΟΣΕΠ διαθέτοντας σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, αποτελεσματικούς μηχανισμούς και κατάλληλες προϋποθέσεις θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανοικοδόμηση των χωρών -μελών, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2000


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.