Παρακολούθηση ταχυμεταφορών DHL και ελληνικών ταχυδρομείων μέσω διαδικτύου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Παρακολούθηση ταχυμεταφορών DHL και ελληνικών ταχυδρομείων μέσω διαδικτύου

Δημοπούλου, Ειρήνη

Τα ΕΛ.ΤΑ και DHL κινούνται με διαφορετική νοοτροπία και φιλοσοφία απέναντι στον πελάτη. Η μεν DHL παρακολουθεί τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που συντελούνται στον πλανήτη και συμμετέχει ενεργά σε αυτές, προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες της ανάλογα με τις ποιο ιδιάζουσες περιπτώσεις, ενώ τα ΕΛ. ΤΑ. είναι θεατές των εξελίξεων και τρέχουν με ποιο αργούς ρυθμούς απ' ότι απαιτεί η αγορά. Επιπρόσθετα, έχουν για πρότυπο τη DHL ενώ θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το όνομά τους και την ιστορία τους έτσι ώστε με σωστή κατεύθυνση να πάρουν το μερίδιο της αγοράς που τους ανήκει. Αναλυτικότερα, μέσα από τις συγκρίσεις που παρουσιάστηκαν, η DHL -καινοτομεί, δίνει υπηρεσίες που δεν υπάρχουν όμοιες στην αγορά, ενώ τα ΕΛ. ΤΑ. ακολουθούν σε παρόμοιες λύσεις αλλά πάντα το πρωτότυπο υπερτερεί έναντι του υποκατάστατου. Όταν τα ΕΛ. ΤΑ. -κάνουν ένα βήμα, ο ανταγωνιστής κάνει δύο, γιατί με το δημόσιο χαρακτήρα με τον οποίο λειτουργεί, δεν έχει δυνατότητα ευελιξίας και επιθετικής πολιτικής (π.χ. εξαγορά εταιριών). Άλλο μειονέκτημα των ΕΛ. ΤΑ. είναι η δόμησή τους. Πρέπει να γίνει ορθολογική κατανομή για τους 11.500 υπαλλήλους σε τομείς όπου πραγματικά υπάρχουν ανάγκες. Σ' όλα αυτά, τα ΕΛ.ΤΑ. μπορούν να αντιστρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση μέσα από εσωτερικές αλλά κυρίως διεθνείς συμμαχίες και συγκεκριμένα με τα γαλλικά ταχυδρομεία, με τις θυγατρικές τους CHRONOPOST και LA POST αλλά και μέσα από το Διαδίκτυο. Επίσης πρέπει να διευρύνουν το δίκτυό τους καλύπτοντας και το πιο απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδας. Το συμπέρασμα είναι ότι η στρατηγική των ΕΛ.ΤΑ. πρέπει να έχει πελατο-κεντρική δομή, αφού στον πελάτη στηρίζεται το παρόν, η ύπαρξή του σαν οργανισμός και κυρίως το μέλλον, χωρίς να χάσουν τα ΕΛ.ΤΑ. τον κοινωνικό τους χαρακτήρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ταχυδρομική υπηρεσία
Ταχυμεταφοράς, Υπηρεσίες - Ελλάδα
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.