Το ελληνικό σχέδιο για την οικονομική ανασυγκρότηση των Βαλκανίων και οι ελληνικές εξαγωγές στα Βαλκάνια.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Το ελληνικό σχέδιο για την οικονομική ανασυγκρότηση των Βαλκανίων και οι ελληνικές εξαγωγές στα Βαλκάνια.

Κοτσαρίνη, Πηνελόπη Ε.

Τα Βαλκάνια βρίσκονται σήμερα στο κέντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, ενώ, και για την Ελλάδα, η περιοχή έχει καταστεί υψηλή προτεραιότητα για την εξωτερική της πολιτική. Η συνεργασία των βαλκανικών κρατών με τα Ευρωπαϊκά κράτη και φυσικά με την Ελλάδα και η πορεία τους προς την Ευρώπη, αποτελούν την μοναδική εναλλακτική επιλογή στις σημερινές ανησυχητικές καταστάσεις και τάσεις, όπως είναι οι εθνικιστικές εξάρσεις και τα φαινόμενα πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής από-ολοκλήρωσης. Ο "εξευρωπαϊσμός" των Βαλκανίων είναι λοιπόν η μόνη διέξοδος και αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της ελληνικής κυβερνήσεως. Η εξέταση των Βαλκανίων γύρω από την σχέση τους με την Ελλάδα και την οικονομική τους συνεργασία με αυτή, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων. Γίνεται μια αναλυτική αποτύπωση των διεθνών εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-Βαλκανίων και των ελληνικών εξαγωγών στην περιοχή. Αναφέρονται επίσης οι προοπτικές και οι προϋποθέσεις διεύρυνσης των εμπορικών σχέσεων της χώρας στα Βαλκάνια. Επιπλέον εκτιμάται η επενδυτική και εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στις βαλκανικές αγορές, όχι μόνο σε σχέση με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στην ελληνική οικονομία, αλλά και σε σχέση την προσφορά της, στις οικονομίες των βαλκανικών κρατών. Καθίσταται έτσι σαφές ότι, η συμβολή της Ελλάδας στην ευημερία των Βαλκανίων, δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί, ως μια από τις καλύτερες "διπλωματικές επενδύσεις" της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγές - Ελλάδα
Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.