Διοίκηση ολικής ποιότητας (ΤQM) για γουνοποιητικές εξαγωγικές επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διοίκηση ολικής ποιότητας (ΤQM) για γουνοποιητικές εξαγωγικές επιχειρήσεις

Λιανού, Σταυρούλα
Λιανού, Θεοδώρα

Η παρούσα πτυχιακή έχει ως αντικείμενο τη Διοίκηση ολικής ποιότητας (ΤQM) για γουνοποιητικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Το θέμα προσεγγίζεται κυρίως βιβλιογραφικά καθώς συλλέγονται και παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που θα καταστήσουν σαφείς τις παραπάνω έννοιες. Η ανάλυση του θέματος γίνεται σε τρία κεφάλαια Το πρώτο κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη στην διοίκηση ολικής ποιότητας. Περιλαμβάνει ορισμό και ανάλυση της έννοιας καθώς και τις γενικές αρχές που διέπουν την ΔΟΠ. Διαφοροποιεί την διοίκηση από την διασφάλιση ποιότητας και αναφέρεται στα συστήματα ΔΟΠ και τις διαδικασίες. Τεκμηρίωσης, πιστοποίησης, καταχώρησης και διαπίστευσης τους. Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελείται από δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη και την σημασία των διεθνών προτύπων. Επιπλέον παρουσιάζονται αναλυτικά πρότυπα σειράς ISO 9000 που αναφέρουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστήματος ΔΟΠ. Επίσης γίνεται μια συνοπτική αναφορά στα διεθνή πρότυπα που αφορούν την διοίκηση ποιότητας, εκτός από τη σειρά ISO 9000. Στη συνεχεία γίνεται μια μικρή αναφορά σε ορισμένα συστήματα διοίκησης τα οποία δεν εμπίπτουν ακριβώς με την αυστηρή έννοια του όρου, διοίκησης ποιότητας αλλά έχουν στενή σχέση με αυτήν. Η δεύτερη ενότητα αφορά την εισαγωγή και χρήση συστήματος διοίκησης ποιότητας σε οργανισμούς όπως εταιρίες, με μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτική πλευρά του θέματος. Το τρίτο κεφάλαιο το οποίο ασχολείται με την ΔΟΠ ειδικά στις γουνοποιητικές εξαγωγικές επιχειρήσεις αποτελείται από τρείς ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται στην ελληνική γουνοποιία γενικά. Ξεκινά με μια ιστορική αναδρομή στην πορεία του Μάδου, συνεχίζει με την παρουσίαση του κέντρου ελληνικής γούνας και τις δράσεις του και αναφέρει τους κυριότερους φορείς και οργανισμούς γούνας. Στην συνέχεια κάνει λόγο για την τέχνη της γούνας, την προσπάθεια ανάπτυξης εκτροφής γουνοφόρων ζώων και την θέση της ελληνικής γούνας εμπόριο. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν την πιστοποίηση γουναρικών στην Ελλάδα. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει κάποιες χρήσιμες συμβουλές σχετικά τόσο με την αγορά μιας γούνας αλλά και με την συντήρηση και καθαριότητα της μετά την αποκατάσταση της.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ολικής ποιότητας
Διοίκηση ολικής ποιότητας - Πρότυπα
Γουνοποιία
Ποιοτικός έλεγχος
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.