Οι συλλογικές εργασιακές σχέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέες τάσεις

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2003 (EN)
Οι συλλογικές εργασιακές σχέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέες τάσεις

Τερτίρογλου, Αναστασία

Αντικειμενικός σκοπός της εργασίας αυτής, είναι να αποτυπωθούν με σαφήνεια οι συλλογικές εργασιακές σχέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι νέες τάσεις τους. Στην διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι κατά την τελευταία δεκαετία οι αλλαγές που επέρχονται στο σύστημα των συλλογικών εργασιακών σχέσεων είναι ταχύτατα μεταβαλλόμενες και χρίζουν επιμέρους ανάλυσης. Οι κυριότεροι παράγοντες που επιδρούν προς την κατεύθυνση αυτή είναι οι οικονομικοί, πολιτικοί, θεσμικοί και κοινωνικοί. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην μελέτη των εργασιακών σχέσεων, αναλύοντας την εικόνα που επικρατεί στο χώρο αυτό, δίνοντας όμως περισσότερη έμφαση στην αποσαφήνιση « νομικών όρων » όπως : συλλογικές εργασιακές σχέσεις, συλλογική διαπραγμάτευση κτλ. Κατόπιν, στο δεύτερο κεφάλαιο η έρευνα επικεντρώνεται στο ρόλο του κράτους και τους θεσμικούς μηχανισμούς που αυτό δραστηριοποιεί, στην πολιτική που εφαρμόζουν τόσο οι εργοδοτικές όσο και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και το αντίκτυπο που έχουν αυτές στις συλλογικές συμβάσεις. Επίσης καταγράφονται οι σύγχρονες τάσεις που επικρατούν σε Ευρωπαϊκές χώρες. Το επόμενο κεφάλαιο, είναι αφιερωμένο στις εργασιακές σχέσεις και πως αυτές γίνονται αντιληπτές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας μια αναδρομή από την ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1987 ως τη Συμφωνία του Μάαστριχ, αλλά και το κοινοτικό κεφάλαιο της Συνθήκης του Άμστερνταμ του 1997. Ιδιαίτερη αξία έχει η αναζήτηση ενός ευρωπαϊκού συστήματος συλλογικών εργασιακών σχέσεων, καθώς θα πρέπει πρωτίστως να αντιμετωπιστεί η ανυπαρξία ενός νομικού πλαισίου, που αποτελεί εμπόδιο για αυτό. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται μερικές από τις μελλοντικές προοπτικές των εργασιακών σχέσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα, γίνεται αναφορά στο επίκαιρο, αλλά και σοβαρό πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας με τις πολλαπλές επιπτώσεις που αυτό επιφέρει σε πολλούς τομείς, και ταλανίζει τις σύγχρονες οικονομίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι
Εργασιακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003-11


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)