Μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της οξειδωτικής σταθερότητας δειγμάτων ελαιολάδου παραγόμενου στην περιοχή της Κέρκυρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της οξειδωτικής σταθερότητας δειγμάτων ελαιολάδου παραγόμενου στην περιοχή της Κέρκυρας

Λούβρος, Δημήτριος

Στόχος της παρούσας πτυχιακής διατριβής είναι να ελεγχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δειγμάτων ελαιόλαδου από την περιοχή της Κέρκυρας, μέσω της μέτρησης της οξύτητας, των υπεροξειδίων αλλά και των συντελεστών απορρόφησης των ελαίων. Και επιπλέον, να διαγνωστεί ο ακριβής προσδιορισμός του χρόνου επαγωγής ή εισαγωγής, δηλαδή το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να προκληθούν οι πρώτες αλλαγές στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των ελαίων. Για την επίτευξη του στόχου της εργασίας εξετάστηκαν οκτώ δείγματα, από την περιοχή της Κέρκυρας. Προκειμένου να μελετηθεί η οξειδωτική σταθερότητα των δειγμάτων, κάθε δείγμα ελαίου, υποβλήθηκε σε 4 διαφορετικές θερμοκρασίες (80οC, 100οC, 120οC και 160οC) στην συσκευή Rancimat ώστε να διαπιστωθεί ο χρόνος ζωής σε διαφορετικές συνθήκες αποθήκευσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Ελαιόλαδο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.