Το προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού-δασκάλου στον Νομό Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το προφίλ του σύγχρονου εκπαιδευτικού-δασκάλου στον Νομό Καστοριάς

Ματούση, Αγγελική Ζ.

Το θέμα της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας, κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες, έχει απασχολήσει ιδιαίτερα πολλούς κλάδους (εκπαίδευσης, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας κ.α.). Στόχος είναι αποσαφηνιστεί ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών των σύγχρονων εκπαιδευτικών απαιτήσεων. Συνιστώσες που αναλύονται αρχικά είναι γενικά οι διαδικασίες της μάθησης, οι εκπαιδευτικοί στόχοι της Ε.Ε. και οι σύγχρονες προκλήσεις στις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει ο εκπαιδευτικός. Ακολούθως, προσεγγίζεται περισσότερο ο ρόλος και οι πολυδιάστατες υποχρεώσεις του. Αναλύεται το απαιτούμενο μορφωτικό του υπόβαθρο, η απαραίτητη παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, οι ευθύνες του, καθώς και η διαμόρφωση των κατάλληλων βάσεων-θεμελίων στις οποίες θα στηριχθεί η σχέση που θα διαμορφώσει με τους μαθητές του. Οι διαστάσεις του ρόλου μελετώνται περισσότερο στο 3ο κεφάλαιο της Εργασίας. Εδώ ορίζονται -βάσει βιβλιογραφίας- τα σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας, τα βασικά χαρακτηριστικά του προφίλ του εκπαιδευτικού και οι ρόλοι που καλείται να αναλάβει για την ορθή προσέγγιση των μαθητών και την μετάδοση γνώσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ορθή επικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευτικού και μαθητή, αλλά και στις βασικές μεταβλητές της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να εφαρμόσει τεχνικές προκειμένου να διαχειρίζεται το λόγο, τις κινήσεις και τις προσπάθειες των μαθητών του και να υιοθετήσει «διαδραστικές» στρατηγικές για να κατορθώσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Το δεύτερο μέρος της Εργασίας αποτελεί το ερευνητικό μέρος. Εδώ παραθέτονται όλα τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων Αγωγής, ΠΕ71 και 70.50 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής, σε όλες τις σχολικές μονάδες του νομού Καστοριάς, οι ερευνητικές υποθέσεις και εργαλεία, η επεξεργασία και η ανάλυση δεδομένων. Το σύνολο των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται συγκεντρωτικά σε πίνακες και γραφήματα, τα οποία και βοηθάνε επιτυχημένα στην εξαγωγή χρήσιμων και ωφέλιμων συμπερασμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Εκπαίδευση
Μάθηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.