Μελέτη της προσαρμοστικής ικανότητας βιοτύπων λεπτής ήρας (Lolium rigidum Gaudin), σε συνθήκες ανταγωνισμού

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μελέτη της προσαρμοστικής ικανότητας βιοτύπων λεπτής ήρας (Lolium rigidum Gaudin), σε συνθήκες ανταγωνισμού

Ραχωβίτου, Στυλιανή
Μάγγου, Αγγελική

Στην παρούσα εργασία αξιολογήθηκε η ανταγωνιστική ικανότητα ενός πληθυσμού με ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα-αναστολείς του ενζύμου οξικογαλακτική συνθάση (ALS), ενός πληθυσμού με ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα-αναστολείς του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύμου Α (ACCase) και πέντε πληθυσμών με πολλαπλή ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα και των δύο τρόπων δράσης (ALS- και ACCase- αναστολείς). Η σύγκριση των ανθεκτικών πληθυσμών έγινε ως προς ένα ευαίσθητο πληθυσμό στα παραπάνω ζιζανιοκτόνα. Για τον σκοπό αυτό, εξετάστηκαν δεκατρείς (13) πιθανοί συνδυασμοί των πληθυσμών αυτών, σε έξι (6) επαναλήψεις. Τα φυτά των οκτώ πληθυσμών μεταφυτεύθηκαν στον αγρό σε αποστάσεις 5cm επί της γραμμής και 10cm μεταξύ των γραμμών. Εγκαταστάθηκαν σε αναλογία 12:0 (12 φυτά, μόνο του ενός εκ των δύο πληθυσμών κάθε συνδυασμού), 9:3, 6:6, 3:9 και 0:12. Οι συνδυασμοί που αξιολογήθηκαν ήταν ο ευαίσθητος πληθυσμός χωριστά, με καθένα από τους επτά ανθεκτικούς, καθώς και ο ανθεκτικός σε ζιζανιοκτόνα-αναστολείς της δράσης του ενζύμου με τους υπόλοιπους ανθεκτικούς πληθυσμούς. Χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό σχέδιο RCB με υποδιαιρεμένα τεμάχια (split plot), όπου το ζεύγος των πληθυσμών λεπτής ήρας αποτελούσε τα κύρια τεμάχια και η μεταξύ τους αναλογία τα υποτεμάχια. Αξιολογήθηκε το νωπό βάρος και ο αριθμός των βλαστών (αδερφιών) των φυτών που συγκομίστηκαν λίγο πριν την έναρξη της πλήρους ωρίμανσής τους. Η ανάλυση των δεδομένων νωπού βάρους και του αριθμού αδελφιών (στελεχών-βλαστών) των φυτών του ζιζανίου λεπτή ήρα έδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ των πληθυσμών, της πυκνότητας και της αλληλεπίδρασης πληθυσμός x πυκνότητα για τις περισσότερες περιπτώσεις. Ειδικότερα, διαφορές στο νωπό βάρος και τον αριθμό αδελφιών παρατηρήθηκαν μεταξύ των ανθεκτικών πληθυσμών [στα ζιζανιοκτόνα-αναστολείς της δράσης του ενζύμου ALS, στα ζιζανιοκτόνα-αναστολείς της δράσης του ενζύμου ACCase, πολλαπλή ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα-αναστολείς της δράσης των ενζύμων ALS- και ACCase) παρουσία του ευαίσθητου πληθυσμού, αλλά και μεταξύ των φυτών του ευαίσθητου πληθυσμού παρουσία των ανθεκτικών πληθυσμών (με απλή ή πολλαπλή ανθεκτικότητα). Επίσης, διαφορές καταγράφηκαν στο νωπό βάρος και τον αριθμό αδελφιών του ανθεκτικού στα ζιζανιοκτόνα-αναστολείς του ενζύμου ACCase παρουσία του ανθεκτικού στα ζιζανιοκτόνα-αναστολείς του ενζύμου ALS- και των πληθυσμών με πολλαπλή ανθεκτικότητα, αλλά και στις ίδιες παραμέτρους των ανθεκτικών πληθυσμών (ALS και πολλαπλή ανθεκτικότητα) παρουσία του ανθεκτικού στα ζιζανιοκτόνα-αναστολείς της δράσης του ενζύμου ACCase.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζιζάνια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)