Η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία

Κολιόπουλος, Γεώργιος Χ.

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η παρουσίαση της συμβολής της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία της Ελλάδας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ελληνική ναυτιλία, στα χαρακτηριστικά της και στην μορφολογία της. Aναφέρονται σημαντικοί σύγχρονοι Έλληνες πλοικτήτες αλλά και σημαντικά πρόσωπα της ναυτιλίας του παρελθόντος. Επίσης γίνεται αναφορά σε σημαντικούς οργανισμούς για την ελληνική ναυτιλία όπως είναι το λιμενικό σώμα αλλά και ο οργανισμός λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ). Ακόμη παρατίθενται λεπτομέρειες για το λιμάνι του Πειραιά όσο και για τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την ελληνική ναυτιλία. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ναυτιλιακή πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Οι νόμοι και οι πολιτικές που διέπουν την ελληνική ναυτιλία και καθορίζουν την πορεία της σε πολύ σημαντικό βαθμό. Αναλύεται το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τον κλάδο της ελληνικής ναυτιλίας ενώ αναλύεται επίσης και ο σημαντικός οργανισμός, το ναυτιλιακό επιμελητήριο Ελλάδος. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους η ελληνική ναυτιλία συμβάλλει στην οικονομία της Ελλάδας. Πως συμβάλλει στο ισοζύγιο, στην απασχόληση, στα φορολογικά έσοδα αλλά και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες που δείχνουν την οικονομική συνεισφορά της ναυτιλίας τα τελευταία χρόνια ενώ αναλύεται και η συμβολή της με ναυτιλιακά κεφάλαια στην ανάπτυξη πολλών παράπλευρων ή και όχι κλάδων στη ναυτιλία. Τέλος παρατίθενται συμπεράσματα που προκύπτουν από την εργασία καθώς και προτάσεις για περεταίρω έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Θαλάσσιες μεταφορές
Ναυτιλία
Εμπορική ναυτιλία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)