Το LEADER+ στο Νομό Καστοριάς σε σχέση με τον τουρισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το LEADER+ στο Νομό Καστοριάς σε σχέση με τον τουρισμό

Σιδηροπούλου, Ελένη Κ.

Παρουσιάζονται τα στοιχεία του υποψήφιου φορέα υλοποίησης, τα χρηματοδοτικά στοιχεία του προγράμματος, η περιοχή παρέμβασης, οι στόχοι και η στρατηγική του προγράμματος και γίνεται αναφορά στα έργα που εντάχθηκαν και ολοκληρώθηκαν με το LEADER+ στο Νομό Καστοριάς. Αναλύονται οι κατανομές των έργων του τοπικού προγράμματος με βάση την περιοχή, τον κλάδο και την περιοχή με τον κλάδο μαζί. Τέλος, αναλύεται το ποσοστό χρηματοδότησης του κάθε μέτρου/δράσης του προγράμματος και το ποσοστό των καταλυμάτων του Νομού Καστοριάς.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα
Αγροτουρισμός
Αγροτική ανάπτυξη
Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.