Η Κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+ στους νομούς Μαγνησίας και Καρδίτσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η Κοινοτική πρωτοβουλία LEADER+ στους νομούς Μαγνησίας και Καρδίτσας

Τσιανάβα, Πολυξένη Κ.
Παρασκευά, Νατάσσα Λ.

Στην εργασία που ακολουθεί γίνεται μια συγκριτική μελέτη, εξετάζοντας το κοινοτικό πρόγραμμα LEADER + στους νομούς Καρδίτσας και Μαγνησίας και αναλύονται τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στον κάθε νομό. Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί το τοπικό πρόγραμμα και εξετάζονται οι στόχοι και η στρατηγική του προγράμματος. Αναγράφονται οι περιοχές εφαρμογής του LEADER+, αλλά και τα χρηματοδοτικά στοιχεία. Παρουσιάζονται ονομαστικά οι επενδυτές και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα χρηματοδότησης, όπως και οι περιοχές που υλοποιήθηκαν τα έργα. Τέλος, αναλύονται τα δεδομένα του προγράμματος στους δύο νομούς, όπως αυτά προκύπτουν από την μελέτη των στοιχείων και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα
Αγροτουρισμός
Αγροτική ανάπτυξη
Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.