Ενεργειακά φυτά και βιοκαύσιμα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Ενεργειακά φυτά και βιοκαύσιμα

Κάββουρας, Μιχαήλ

Το αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση των ενεργειακών καλλιεργειών και των βιοκαυσίμων, οι προϋποθέσεις εξέλιξης αυτών και οι επιρροές τους τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Η ανάπτυξη και εξέλιξη αυτών αποτελούν νέα δεδομένα για την γεωργία. Αρχικά γίνεται αναφορά στις ενεργειακές καλλιέργειες και στα χαρακτηριστικά τους, στην βιομάζα, η οποία αποτελεί το κύριο προϊόν τους και στα ενεργειακά φυτά που διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Εν συνεχεία ακολουθεί η ανάλυση των βιοκαυσίμων, των οποίων τα σημαντικότερα είδη είναι το βιοντήζελ και η βιοαιθανόλη. Εξετάζονται τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας αυτών και την επίδρασή τους στο περιβάλλον. Επίσης αναλύεται η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα βιοκαύσιμα και τους στόχους και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την προώθηση και σωστή χρήση τους προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την οικονομία. Τέλος παρατίθεται το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για τα βιοκαύσιμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιοκαύσιμα
Βιομάζα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)