Το πρόγραμμα LEADER στο Νομό Ιωαννίνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το πρόγραμμα LEADER στο Νομό Ιωαννίνων

Εξάρχου, Ιωάννα Ν.

Αρχικά, γίνεται επεξήγηση της φιλοσοφίας του LEADER και περιγράφονται οι περιοχές παρέμβασης, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και οι δικαιούχοι. Επίσης, γίνεται μια σύντομη αναφορά στην οικονομία του Νομού Ιωαννίνων και παρουσιάζεται μελέτη περίπτωσης ενός προγράμματος LEADER για τα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα. Τέλος, αναλύονται τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τα επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα
Αγροτουρισμός
Αγροτική ανάπτυξη
Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.