Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Τρομώδης νόσος

Συνοδινός, Αριστείδης
Βακάλη, Βασιλική

Η τρομώδης νόσος αποτελεί σημαντικό πρόβλημα επειδή είναι μεταδοτική νόσος, μειώνει σημαντικά τις αποδόσεις των ζώων και έχει πάντοτε θανατηφόρο κατάληξη. Επιπλέον, διαρκώς αυξάνεται η πίεση από την ΕΕ, μέσω της νομοθεσίας, για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Συγκεκριμένα, σε μία προσπάθεια, να αποφευχθεί η είσοδος της μολυσματικής πρωτεΐνης-prion (PrPsc) στην τροφική αλυσίδα του ανθρώπου, δεν επιτρέπεται πλέον, πέρα από το κρέας, να δίνεται στην κατανάλωση το γάλα από εκτροφές στις οποίες βρέθηκαν ζώα με τρομώδη νόσο. Επίσης, το γάλα από τα ποίμνια με επιβεβαιωμένα κρούσματα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για τη διατροφή μηρυκαστικών, εκτός από τη διατροφή μηρυκαστικών εντός της εκμετάλλευσης, ενώ η διάθεση στην αγορά τέτοιων προϊόντων ως ζωοτροφών για μη μηρυκαστικά επιτρέπεται μόνο εντός της χώρας (Υ.Α. 261103/ 10. 04. 2009, ΦΕΚ 889/13. 05. 2009 ΤΕΥΧΟΣ Β΄). Με δεδομένο ότι η τρομώδης νόσος αποτελεί ένα γενετικά ελεγχόμενο νόσημα, το οποίο έχει μελετηθεί σε βάθος στα πρόβατα, ως εναλλακτική λύση στην εκρίζωση του προβλήματος παγκόσμια, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής επιλογής για την αύξηση των ανθεκτικών στην τρομώδη νόσο γενοτύπων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα
Λοιμώδη νοσήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.