Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση PHP εφαρμογής για μεσιτικά γραφεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση PHP εφαρμογής για μεσιτικά γραφεία

Πλιάκης, Ανδρέας

Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας, υπήρξε η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής η οποία θα πραγματοποιεί την διαχείριση ενός μεσιτικού γραφείου. Δημιουργήθηκε σε περιβάλλον ανάπτυξης PHP – MySQL και ο στόχος της είναι η καλύτερη δυνατή διαχείριση αλλά και οργάνωση όλων των διαθέσιμων δεδομένων του μεσιτικού γραφείου. Η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών στο περιβάλλον της αγοράς ακινήτων, αποτελεί αναμφισβήτητα μια πολύτιμη και χρήσιμη προσέγγιση. Αυτό συμβαίνει, καθώς η προσέγγιση αυτή ωθεί τις εταιρίες που ανήκουν στην αγορά αυτή προς την χρήση λύσεων οι οποίες είναι βασισμένες στον κόσμο της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Εμπορίας. Ακόμη, αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για την οικονομική ανάπτυξη μίας εταιρίας η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο αυτό. Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, καθιστούν επιτακτική τη δημιουργία εφαρμογών οι οποίες θα είναι προσανατολισμένες στην διαχείριση των μεσιτικών γραφείων και θα αποσκοπούν στην υποστήριξη της ανάπτυξης της αγοράς ακινήτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Πληροφορική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.