Ξένες επενδύσεις στα Βαλκάνια. Ελληνική επενδυτική παρουσία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ξένες επενδύσεις στα Βαλκάνια. Ελληνική επενδυτική παρουσία

Μαματζάκης, Αντώνιος Χ.
Παναγόπουλος, Φειδίας Γ.

Τα «Βαλκάνια» είναι μια έννοια πολύσημη και πολλές φορές, αμφιλεγόμενη. Το τι σημαίνει «Βαλκάνια» δεν μπορεί να απαντηθεί χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένες ιστορικές πραγματικότητες, χωρικές οριοθετήσεις αλλά και πολιτισμικές / αντιλήψεις. Σύμφωνα με τη μελέτη της Todorova Maria (2000), αρχικά ο όρος «Βαλκάνια» χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την οροσειρά του Αίμου από γεωγράφους και περιηγητές και η έννοια «Βαλκανική Χερσόνησος» κερδίζει σταθερά έδαφος το δεύτερο μισό του δέκατου αιώνα και αντικαθιστά το όνομα «Ευρωπαϊκή Τουρκία». Τελικά καταλήγει να χρησιμοποιείται άλλοτε ως συνώνυμο και άλλοτε ως υποσύνολο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σε συνάρτηση με γεωγραφικά, ιστορικά, πολιτισμικά, εθνοτικά, θρησκευτικά και οικονομικά κριτήρια, συνήθως μάλιστα με συνδυασμό αυτών των κριτηρίων Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας υπό τον όρο «Βαλκάνια»/ «Βαλκανικές» χώρες εντάσσουμε τις: Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, ΠΓ ΔΜ, Ρουμανία, Σερβία - Μαυροβούνιο και Σλοβενία. Θα περιγράψουμε συνοπτικά τις βασικές οικονομικοκοινωνικές επιλογές και εξελίξεις κατά την κομμουνιστική περίοδο ως και την περίοδο μετάβασης των χωρών αυτών, καθώς την επενδυτική παρουσία της Ελλάδας στις αντίστοιχες χώρες. Πιο αναλυτικά η εργασία αυτή επικεντρώνεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί ( οικονομική, πολιτική, κοινωνική.) στην κομμουνιστική περίοδο καθώς εξετάζονται και κάποιες μακροοικονομικές εξελίξεις την περίοδο μετάβασης (1992- 2003) με επικέντρωση στο ρυθμό ανάπτυξης της ανεργίας, του πληθωρισμού, του ΑΕΠ, τα δημόσια χρέη καθώς και δημοσιονομικά ελλείμματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την γενική παρουσίαση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στα Βαλκάνια . Θα εξετάσουμε την γεωγραφική και τομεακή κατανομή των ΑΞΕ τα διάφορα επενδυτικά κίνητρα, θεσμικά πλαίσια καθώς και το καταλυτικό ρόλο που «παίζει» η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών. Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ελληνική επενδυτική παρουσία στις Βαλκανικές χώρες, γίνεται αναφορά στο ρόλο των ελληνικών επενδύσεων στα πλαίσια της ελληνικής εξωτερικής οικονομικής πολιτικής.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγές - Ελλάδα
Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος
Βαλκανική Χερσόνησος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.