Ηλεκτρονικό εμπόριο και εφαρμογές του στις τραπεζικές συναλλαγές

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Ηλεκτρονικό εμπόριο και εφαρμογές του στις τραπεζικές συναλλαγές

Κώστας, Γεώργιος

Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα σε διάφορους τομείς. Ένας από αυτούς είναι και το εμπόριο. Έτσι, έχουμε την εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου ( Η.Ε ), που βοηθάει στην γρήγορη, απλή και αποτελεσματική συναλλαγή μεταξύ των επιχειρήσεων και των ιδιωτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να περιγράψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το Η.Ε και τις εφαρμογές του στις τραπεζικές συναλλαγές. Στο 1 ° κεφάλαιο, θα εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο Η.Ε και ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Συνδέουμε το παρελθόν και το παρόν με μια μικρή ιστορική αναδρομή και έπειτα καταγράφουμε τα είδη στα οποία διαχωρίζεται το Η. Ε. Στο 2° κεφάλαιο, οι εφαρμογές του (πχ. Διαφήμιση, Ηλεκτρ. Εκδόσεις, Τραπεζικές Υπηρεσίες κ.α) μας ταξιδεύουν μέσα στο επιχειρηματικό και τεχνολογικό μοντέλο του Η.Ε. Επίσης, γίνεται αναφορά στον σημαντικό ρόλο της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI), στο σχεδιασμό επιχειρησιακών πόρων (ERP), στην ηλεκτρ. προμήθεια και σε εφαρμογές INTRANET-EXTRANET. Στο 3° κεφάλαιο, αναλύουμε με περισσότερο λεπτομέρεια το ρόλο του EDI, την διαδικασία τοu, τα οφέλη και τα μειονεκτήματά του, καθώς και το επιχειρησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί, όπως και ορισμένες από τις εφαρμογές του στην Ελλάδα. Το 4° κεφάλαιο, αναφέρεται στην« ηλεκτρονική » πια διαχείριση των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών ενεργειών και διαδικασιών των εταιρειών (E-COMMERCE&E-BUSJNESS), στις νέες επιχειρησιακές δομές που αναγκάζονται να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις, στις μεταξύ τους συναλλαγές και εξέλιξη αυτών, στη διατύπωση ορισμένων προτάσεων για την ασφάλεια των χρηστών των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, καθώς και στους φορείς των εφαρμογών software (Application Serνice Proνiders ή ASP) για την μετάβαση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στο lnternet. Η πρώτη γνωριμία με τα ηλεκτρονικά καταστήματα γίνεται στο κεφάλαιο 5. Η πορεία ανάπτυξής τους, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία τους, είναι τα επόμενα σημεία αναφοράς. Ακολουθούν τα στάδια ανάπτυξης των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι μέθοδοι και η ασφάλεια των πληρωμών και το σύστημα ασφαλείας οικονομικών συναλλαγών SET. Οι εφαρμογές του Η.Ε στον τραπεζικό τομέα και οι αλλαγές στο περιβάλλον του τραπεζικού κλάδου, αναφέρονται στο 6° κεφάλαιο. Το ΗΟΜΕ BANKING, οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται και τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών συμπληρώνουν την περιήγηση στο κεφάλαιο αυτό. Στο 7° κεφάλαιο διακρίνουμε τα ζητήματα ασφαλείας των καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών, την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer), την κρυπτογράφηση, την ηλεκτρονική υπογραφή και την προσφορά των συστημάτων αυτών. Τέλος, το παράδειγμα της WΙΝΒΑΝΚ από την τράπεζα Πειραιώς πάνω στο E­Banking και διάφορες αναφορές στατιστικών στοιχείων, μας βοηθούν να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για το μέλλον, ολοκληρώνοντας έτσι την γενική εικόνα του Η.Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονική τραπεζική
Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004-04


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)