Η χρηματοοικονομική διαχείριση στα πλαίσια εγκατάστασης ενός συστήματος ERP στις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η χρηματοοικονομική διαχείριση στα πλαίσια εγκατάστασης ενός συστήματος ERP στις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις.

Σπανάκου, Στυλιανή
Ρεκλείτη, Γεωργία

Η επιχείρηση στην οικονομική θεωρία αναφέρεται ως παραγωγική μονάδα η οποία παράγει αγαθά και υπηρεσίες κάνοντας χρήση παραγωγικών συντελεστών, με απώτερο σκοπό την επιβίωση της και την ανάπτυξη της, δρώντας ορθολογικά ώστε να επιτύχει την μεγιστοποίηση τοθ κέρδους , την ικανοποίηση του πελάτη ,τη διατήρηση ισχύουσας θέσης στην αγορά. Όσον αφορά το κόστος η βασική επιδίωξη της επιχείρησης είναι η ελαχιστοποίησή του. Με την πάροδο του χρόνου, το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο καλείται η επιχείρηση να αναπτύξει τη στρατηγική της για να πετύχει τους πιο πάνω στόχους διαφοροποιήθηκε δραστικά, ειδικότερα στο δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα. Από τη μία η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες των κρατών της κατανάλωσης μεγαλύτερων ποσοτήτων αγαθών .Από την άλλη η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας, ώθησε την παραγωγικότητα σε υψηλά επίπεδα. Ολόκληροί κλάδοι παραγωγής γεννήθηκαν καθώς η πρόοδος της τεχνολογίας μετέβαλε τις ανάγκες των καταναλωτών. Πλέον το οικονομικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης διατρέχεται από τις γρήγορες διαδικασίες , την ελαχιστοποίηση του κόστους, την ποιότητα του προσφερόμενου αγαθού ή υπηρεσίας και την ευελιξία στη λήψη αποφάσεων. Για να επιβιώσει λοιπόν η επιχείρηση υιοθετεί πια την πιο εξελιγμένη τεχνολογία στο εσωτερικό της περιβάλλον ,χρησιμοποιώντας πληροφοριακά συστήματα ώστε να διαχειριστούν μεγάλο όγκο δεδομένων και να τον μετατρέψουν σε πολύτιμο παράγοντα στο στίβο μάχης τους. Ο όρος ERP αποτελείται από τα αρχικά της φράσης Enterprise Resource Planning, που σημαίνει Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Πόρων. Πρόκειται για λογισμικό πρόγραμμα για την ακρίβεια είναι ένα ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο διαχειρίζεται συναλλαγές, διατηρεί εγγραφές, παρέχει πληροφόρηση και διευκολύνει τον σχεδιασμό και την παραγωγή. Εμφανίστηκε στην αγορά τη δεκαετία του 1980,και από τότε χρησιμοποιείται από την πλειονότητα των μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανά την υφήλιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρησιακός προγραμματισμός
Χρηματοοικονομική διοίκηση
Διοίκηση παραγωγής
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.