Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας της εξαγωγικής ανάπτυξης - επέκτασης μιας επιχείρησης: μελέτη της ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας της εξαγωγικής ανάπτυξης - επέκτασης μιας επιχείρησης: μελέτη της ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.

Δήμου, Άννα Σ.

Σκοπός της παρούσα πτυχιακής εργασίας είναι να μελετήσει και να προσδιορίσει τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι επηρεάζουν την επιτυχία της εξαγωγικής ανάπτυξης και επέκτασης των επιχειρήσεων σε νέες αγορές, διεθνώς. Η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει την εξαγωγική πολιτική ανάπτυξης που εφαρμόζει η εταιρεία ISOMAT Α.Β.Ε.Ε., η οποία αποτελεί μια επιχείρηση με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές μάρκετινγκ
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.