Ο ρόλος των διεθνών δημοσίων σχέσεων στο πρόβλημα της παγκόσμιας ειρήνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο ρόλος των διεθνών δημοσίων σχέσεων στο πρόβλημα της παγκόσμιας ειρήνης

Λαμπροπούλου, Ιωάννα

Το κεντρικό θέμα το οποίο θα επιχειρήσουμε να ερευνήσουμε στην παρούσα εργασία, είναι η ανάλυση των απόψεων της ελληνικής κοινής γνώμης, σχετικά με το ζήτημα της ειρήνης και της ασφάλειας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αρχικά θα αναφερθούμε στον ορισμό της επιστήμης των διεθνών σχέσεων καθώς επίσης θα αναλύσουμε την ιστορική τους πηγή, τις διάφορες θεωρητικές σχολές σκέψης του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου, αλλά και την καταγραφή του ρόλου των διεθνών σχέσεων. Το κυρίαρχο θέμα της εργασίας μας είναι η έρευνα για την παγκόσμια ειρήνη και την ασφάλεια, η οποία πραγματοποιήθηκε με την κατάρτιση ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε με την μορφή προσωπικής συνέντευξης. Στην συνέχεια με την μορφή των πινάκων παρουσιάζουμε τις συσχετίσεις των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Τέλος, στον επίλογο μας έχουμε την αξιολόγηση των ποσοστών που προέκυψαν από την έρευνα καθώς αναφέρουμε τα τελικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.