Ελεγκτική και Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ελεγκτική και Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

Δήγκας, Παύλος Δ.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στις λογιστικές αρχές, αναλύονται η έννοια, η ιστορική ανασκόπηση της ελεγκτικής και οι κατηγορίες ελέγχων και ελεγκτών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κυριότερα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) και τέλος, αναφέρονται παραδείγματα ελέγχου στις οικονομικές καταστάσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή πρότυπα ελέγχου
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.