Το πρόγραμμα Leader στο νομό Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το πρόγραμμα Leader στο νομό Κοζάνης

Τσουτζίδου, Κωνσταντίνα Β.

Αρχικά, δίνεται ο ορισμός του προγράμματος LEADER, παρατίθεται η ιστορική εξέλιξή του, ο σκοπός και η εφαρμογή του στην Ελλάδα, καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο LEADER+, στους στόχους του προγράμματος, στις προϋποθέσεις και στα κριτήρια αξιολόγησής του. Τέλος, αναλύονται οι άξονες του προγράμματος και γίνεται αναφορά στην υλοποίηση του προγράμματος LEADER στο Νομό Κοζάνης.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα
Αγροτουρισμός
Αγροτική ανάπτυξη
Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.