Δημιουργία βιβλιοθηκών για την υλοποίηση δέντρων Β+ με πρότυπες κλάσεις σε C++

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Δημιουργία βιβλιοθηκών για την υλοποίηση δέντρων Β+ με πρότυπες κλάσεις σε C++

Χάδος, Βασίλειος

Σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση των δέντρων Β+ και των λειτουργιών τους, καθώς και η δημιουργία βιβλιοθηκών για την υλοποίηση τέτοιων δέντρων σε κώδικα C++ χρησιμοποιώντας πρότυπες κλάσεις. Τα δέντρα Β+ χρησιμοποιούνται κατά κόρων σε συστήματα βάσεων δεδομένων και συστήματα αρχείων αφού προσφέρουν μια δυναμική δομή ευρετηρίου κατάλληλη για τις λειτουργίες αυτών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή πάνω στα συστήματα βάσεων δεδομένων μιας και τα δέντρα Β+ παίζουν αποκλειστικό ρόλο και επικεντρώνονται περισσότερο σε αυτά. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση των δενδρικών δομών που υπάρχουν και πώς αυτές κατέληξαν στη δημιουργία των δέντρων Β+. Στη συνέχεια στα κεφάλαια τρία και τέσσερα ακολουθεί η σχεδίαση του δέντρου Β+ μαζί με τις βασικές λειτουργίες του και έπειτα ακολουθεί η υλοποίηση τους σε κώδικα C++. Τέλος, στο κεφάλαιο πέντε υπάρχουν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από αυτήν την εργασία

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Αλγόριθμοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.