Εταιρική διακυβέρνηση τροφίμων και ποτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εταιρική διακυβέρνηση τροφίμων και ποτών

Παναγιωτίδου, Ναζλού - Σοφία Α.

Αρχικά, ορίζεται η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), ενώ στη συνέχεια, αναλύονται η θεωρία της επιχείρησης και οι μηχανισμοί της εταιρικής διακυβέρνησης. Επίσης, αναλύεται ο κλάδος τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα και τέλος, παρουσιάζονται οι κύριοι μέτοχοι και τα οικονομικά στοιχεία των ελληνικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ).

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία τροφίμων και το εμπόριο - Ελλάδα
Εταιρική διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.