Επενδύσεις και κίνδυνοι της οικονομίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επενδύσεις και κίνδυνοι της οικονομίας

Γεωργαντώνης, Ιωάννης Α.

Αρχικά, αναλύονται οι βασικές έννοιες της επένδυσης και του επιχειρηματικού κινδύνου και διασαφηνίζονται τα χαρακτηριστικά των επενδυτικών σχεδίων, παραθέτοντας δεδομένα για την κατανόηση και την ανάλυση της πορείας των ελληνικών επενδύσεων. Επίσης, γίνεται αναφορά στους κινδύνους, τα είδη και τα συστήματα διαχείρισής τους, ως απόρροια της αποτελεσματικής λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων. Τέλος, μελετάται η περίπτωση της Attica Bank, όσον αφορά την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κίνδυνος επένδυσης
Διαχείριση κινδύνου
Επενδύσεις
Επιχειρηματική δραστηριότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.