Διεθνείς σχέσεις Ελλάδας – Ολλανδίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διεθνείς σχέσεις Ελλάδας – Ολλανδίας

Κοτσαμεχτάρογλου, Χρήστος Λ.

Αρχικά, γίνεται σύγκριση των δύο χωρών (Ελλάδας – Ολλανδίας) ως προς την έκταση, τον πληθυσμό και τα οικονομικά στοιχεία, ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις πολιτικές, τις μορφωτικές και πολιτιστικές σχέσεις τους, στον τουρισμό, στις οικονομικές σχέσεις και πως αυτές επηρεάστηκαν από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα. Επίσης, γίνεται αναφορά στις σχέσεις του διμερούς εμπορίου, των κινήσεων των επενδυτικών κεφαλαίων και τέλος, δίνεται μία σύνοψη των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την παρούσα εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορικές σχέσεις
Διεθνείς σχέσεις
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.