Εταιρική διακυβέρνηση στην Κύπρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εταιρική διακυβέρνηση στην Κύπρο

Βλαχαναστάση, Μαρία

Αρχικά, αναλύεται η έννοια της Εταιρικής Διακυβέρνησης και στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και των εισηγμένων σε αυτό εταιριών. Επίσης, παρουσιάζεται ο πλήρης Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ με τις υποδείξεις για το πώς οι εταιρίες λειτουργούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην αμοιβή του Συμβουλίου και στην ευθύνη και στις σχέσεις απέναντι στους μετόχους. Τέλος, αναλύεται η Τράπεζα Κύπρου (παρουσίαση εταιρίας, μετοχική δομή εταιρίας) και γίνεται αναφορά στην Ετήσια Έκθεσή της περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση
Τραπεζική διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.