Πολιτισμός, ηθική και δεοντολογία στην διοίκηση επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2016 (EL)
Πολιτισμός, ηθική και δεοντολογία στην διοίκηση επιχειρήσεων

Ψωμά, Αναστασία Ν.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στις έννοιες της διοίκησης επιχειρήσεων, της εταιρικής διακυβέρνησης, της εταιρικής κουλτούρας, της ηθικής και της επιχειρησιακής και περιβαλλοντικής ηθικής. Στη συνέχεια, αναλύονται ο ορισμός και η εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), καθώς και το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ΕΚΕ. Επίσης, μελετώνται περιπτώσεις επιχειρηματικής δεοντολογίας, γίνεται αναφορά στο μέλλον της ηθικής και τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Επιχειρηματική ηθική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.