Η αυξημένη γαλακτοπαραγωγή του προβάτου της φυλής Χίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η αυξημένη γαλακτοπαραγωγή του προβάτου της φυλής Χίου

Παπαναστασίου, Γεώργιος
Κυριακοπούλου, Ευαγγελία
Δούμπλας, Χρήστος

Η εργασία αυτή έχει σκοπό να ενημερώσει τον αναγνώστη για το χιώτικο πρόβατο της περιοχής της Χίου. Να τον πληροφορήσει για τις δυνατότητες αξιοποίησης που έχει το χιώτικο, την αναπαραγωγή του καθώς και για τα μορφολογικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά του κυρίως όμως για την γαλακτοπαραγωγή που μπορεί να δώσει το χιώτικο πρόβατο σε κάθε γαλακτική περίοδο. Τον ρόλο που ασκεί ο αγροτικός συνεταιρισμός Μακεδονία με την ίδρυση του και αυτός είναι να εκτρέφει χιώτικα πρόβατα και να κρατάει αρχείο με τα γενεαλογικά πιστοποιητικά του κάθε προβάτου. Αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη της προβατοτροφίας και κυρίως της γενετικής βελτίωσης και την ποιότητα των προϊόντων μεταποίησης και εμπορίας της φυλής Χίου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Γίνεται λόγος στα τυροκομικά προϊόντα τα οποία προέρχονται από το πρόβειο γάλα και κυρίως στην φέτα η οποία έχει κατοχυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.), όπου σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, ως «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης – ΠΟΠ» νοείται το όνομα μια περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή χώρα, και του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα
Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.