Η εξέλιξη του venture capital στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η εξέλιξη του venture capital στην Ελλάδα

Κυριακίδης, Χριστόφορος

Στην παρούσα εργασία επιδιώκουμε να προσεγγίσουμε την εξέλιξη του θεσμού των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών ή Venture Capital κατά την χρονική περίοδο 2000 - 2015 καθώς και να αναλύσουμε τα μεγέθη του κλάδου, όπως αυτά προκύπτουν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που λειτουργούν στην χώρα μας. Η δομή της εργασίας αναπτύσσεται σε τέσσερα βασικά κεφάλαια με τις υποενότητες αυτών. Στο πρώτο κεφάλαιο παραθέτουμε γενικές έννοιες που συνδέονται με τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Στο δεύτερο κεφάλαιο εστιάζουμε στην πορεία του θεσμού των καινοτόμων κεφαλαίων στην Ελλάδα υπό το πρίσμα, τόσο της θεσμικής εξέλιξης, όσο και της παρουσίας των εταιρειών και της εναλλακτικής χρηματοδότησης που παρέχουν σε κλάδους της οικονομίας μας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των βασικών οικονομικών μεγεθών των εταιρειών Venture Capital. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών καθώς και τα γενικά συμπεράσματα της εργασίας ενώ ταυτόχρονα παραθέτουμε προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοδότηση
Venture capital

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.