Το διαδίκτυο των πραγμάτων, υλοποίηση συστήματος αυτοματισμού και παρακολούθησης έξυπνου θερμοκηπίου = The internet of things, implementing smart greenhouse automation and monitoring system

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Το διαδίκτυο των πραγμάτων, υλοποίηση συστήματος αυτοματισμού και παρακολούθησης έξυπνου θερμοκηπίου = The internet of things, implementing smart greenhouse automation and monitoring system

Τσιλίφης, Θωμάς Θ.

Ο όρος «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (Internet of Things – IoT), αναφέρεται σε ένα παγκόσμιο δίκτυο μοναδικά αναγνωρίσιμων αντικειμένων, τα οποία μπορούν να επικοινωνούν απρόσκοπτα, χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως η ταυτοποίηση μέσω Ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification – RFID), το Bluetooth, το Near Field Communication (NFC), τα barcodes, καθώς επίσης και με την χρήση ενσωματωμένων αισθητήρων και κόμβων ενεργοποιητών (actuator nodes). Ο στόχος του Διαδικτύου των Πραγμάτων είναι όλα τα αντικείμενα της καθημερινής ζωής να είναι εξοπλισμένα με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία (αποκτώντας έτσι συγκεκριμένες ταυτότητες και εικονικές προσωπικότητες), να μπορούν να συνδέονται με το Διαδίκτυο και συνεπώς να μπορούν να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες. Οι εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων έχουν τεράστιο εύρος, καλύπτοντας πολυάριθμα πεδία και καθημερινές δραστηριότητες. Παρόλα αυτά, η πλήρης υλοποίηση του οράματος του Διαδικτύου των Πραγμάτων εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία του Διαδίκτυο των Πραγμάτων έχει εξελιχθεί με ταχείς ρυθμούς. Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων διαθέτει ένα ευρύ σύνολο εφαρμογών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο έλεγχος των θερμοκηπίων. Ειδικότερα, με χρήση του κατάλληλου λογισμικού, μπορεί να συντελέσει θετικά στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της έξυπνης τεχνολογίας του θερμοκηπίου. Ενδεικτικά, ένα σύστημα ασύρματου ελέγχου, μπορεί να χειρίζεται βασικούς παράγοντες, όπως το φως του ηλίου, η Θερμοκρασία και τα επίπεδα υγρασίας, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο αισθητήρων, οι οποίοι θα συλλέγουν και θα μεταδίδουνε σε πραγματικό χρόνο, τις σχετικές πληροφορίες. Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία αναλύεται όλο το υλικό μέρος (hardware) καθώς και οι εφαρμογές (software) οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ώστε να υλοποιηθεί σύστημα αυτοματισμού και παρακολούθησης ενός έξυπνου θερμοκηπίου το οποίο κάνει χρήση των αρχών του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Αυτοματισμός
Αισθητήρες
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-03


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)