Η Σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικής ανάπτυξης, ανοίγματος εμπορίου και οικονομικής ανάπτυξης: μία εμπειρική μελέτη για τη Δανία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η Σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικής ανάπτυξης, ανοίγματος εμπορίου και οικονομικής ανάπτυξης: μία εμπειρική μελέτη για τη Δανία

Παπαϊωάννου, Μαρία Α.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια εμπειρική έρευνα για την ανάλυση της σχέσης μεταξύ της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης, του ανοίγματος του εμπορίου και της οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα της Δανίας για την περίοδο 1980 έως 2015.Ο έλεγχος της στασιμότητας των χρονοσειρών με τον επαυξημένο έλεγχο Dickey-Fuller, της συν ολοκλήρωσης του Johansen καθώς και ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger που πραγματοποιούνται, καταλήγουν στην ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των τριών μεταβλητών και της αιτιακής σχέσης ανάμεσα στις τρεις εξεταζόμενες μεταβλητές.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ευρώπη
Χρηματοοικονομική
Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.