Χρηματοοικονομική ανάλυση ανώνυμης εταιρίας: η μελέτη περίπτωσης ¨Folli Follie¨

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Χρηματοοικονομική ανάλυση ανώνυμης εταιρίας: η μελέτη περίπτωσης ¨Folli Follie¨

Παπαδοπούλου, Δήμητρα Θ.

Οι οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιριών συντάσσονται υιοθετώντας βασικές αρχές και παραδοχές, ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση μεταξύ τους, διότι αποτελούν κύρια πηγή πληροφόρησης για τους ενδιαφερόμενους αυτών. Ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι οι μέτοχοι της εταιρίας, οι πιστωτές αυτής, η διοίκηση αλλά και πιθανοί μελλοντικοί επενδυτές. Η ανάλυση και ερμηνεία των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε την οικονομική κατάσταση της εταιρίας, να προχωρήσουμε σε συγκρίσεις αναφορικά με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται και να προβλέψουμε την μελλοντική της εξέλιξη. Η παρούσα διπλωματική εργασία συντάχθηκε με σκοπό την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου folli follie μέσω των υπαρχόντων αριθμοδεικτών. Ο υπολογισμός και η αξιολόγηση των αριθμοδεικτών είναι από τα γνωστότερα μέσα ερμηνείας των οικονομικών καταστάσεων. Αφορμή για την εκπόνησή της αποτέλεσαν τα θετικά μηνύματα του τύπου αναφορικά με τα αποτελέσματα του ομίλου, την μεγέθυνσή του και την αντοχή του παρά τις αντίξοες συνθήκες που δυστυχώς επικρατούν στην χώρα μας. Η folli follie είναι μία από τις ελάχιστες ελληνικές εταιρίες που συνεχίζει να εξαπλώνεται και να διαπρέπει στο εξωτερικό, δίνοντας παράλληλα ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον στον κόσμο του ελληνικού επιχειρείν. Για την μελέτη αυτής της περιπτώσεως χρησιμοποιήθηκαν οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας δεκαετίας από το 2006 έως το 2015. Με την χρήση των αριθμοδεικτών καταφέραμε να αποτυπώσουμε την πραγματική θέση του ομίλου διαχρονικά. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τους υπολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη και τον κλάδο στην αγορά της Ελλάδας, παρουσιάζονται στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αριθμοδείκτες
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Οικονομικές καταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-02


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)