Η ελληνική αιγοπροβατοτροφια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η ελληνική αιγοπροβατοτροφια

Κιουτσούκαλη, Ευαγγελία

Η αιγοπροβατοτροφία είναι ένας από τους παραδοσιακούς κλάδους της Ελλάδας, που συμβάλλει σημαντικά στο συνολικό αγροτικό εισόδημα. Το αίγειο και πρόβειο κρέας και γάλα είναι δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων με μεγάλη οικονομική σημασία κι αποτελούν τις κυριότερες πηγές του αγροτικού εισοδήματος των κατοίκων των ορεινών και νησιωτικών περιοχών. Το θέμα αναπτύσσεται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται μια μικρή εισαγωγή όπου ο αναγνώστης έρχεται σε επαφή με το θέμα που θα αναπτυχθεί στην παρούσα εργασία. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια μικρή ιστορική αναδρομή στην καταγωγή του προβάτου και της αίγας, αναλύεται η κατάσταση που παρουσιάζει η αιγοπροβατοτροφία διεθνώς και στη χώρα μας, επισημαίνει η σημασία του κλάδου για την Ελλάδα, αναφέρεται η προέλευση των ελληνικών φυλών προβάτων, πώς αυτές κατανέμονται στο γεωγραφικό μας χώρο, προτείνονται κατευθυντήριες γραμμές για τη διαφύλαξη και τη βελτίωση των ελληνικών φυλών, καθώς και η σημαντικότητα της συμμετοχής της αιγοπροβατοτροφίας στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Στο τρίτο κεφάλαιο η ανάλυση προχωρά με την περιγραφή των κυριότερων φυλών προβάτων που συναντώνται στα ορεινά και νησιωτικά μέρη της Ελλάδος. Στο τέταρτο κεφάλαιο το θέμα εξελίσσεται με την εικόνα της οικονομικότητας και βιωσιμότητας που παρουσιάζει η αιγοπροβατοτροφία στη χώρα μας. Στο πέμπτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η ανάπτυξη της μελέτης με την καταγραφή των δεδομένων που περιλαμβάνει η Κοινή Αγροτική Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σκοπιμότητα αυτής, τα στοιχεία της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς γενικά και της ΚΟΑ του πρόβειου και αιγείου κρέατος γενικότερα, οι επιδοτήσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη του κλάδου, οι προτάσεις βελτίωσης και οι προοπτικές ανάπτυξης μέσα στο κοινοτικό πλαίσιο. Η εργασία κλείνει με έκτο κεφάλαιο όπου καταγράφονται και το κεφάλαιο οι εξελίξεις της αιγοπροβατοτροφίας, όπως και τα προβλήματα και τα συμπεράσματα από την μελέτη του θέματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Κτηνοτροφικά προγράμματα - Ελλάδα
Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.