Οι Δημόσιες σχέσεις των ξενοδοχειακών μονάδων του νομού Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι Δημόσιες σχέσεις των ξενοδοχειακών μονάδων του νομού Καστοριάς

Κωστοπούλου, Αλεξάνδρα

. Οι Δημόσιες Σχέσεις όπως τις αντιλαμβάνεται κανείς, είναι η επαγγελματική επικοινωνία μεταξύ των οργανισμών/ επιχειρήσεων με τις ομάδες κοινού με σκοπό την αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη. Οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν ξεκινήσει από τα πολύ παλαιότερα χρόνια και συγκεκριμένα στην Ελλάδα το 1951. Σε κάθε οργανισμό/ επιχείρηση οι Δημόσιες Σχέσεις ποτέ δεν παραλείπονται. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι ένα κομμάτι του τουρισμού ο οποίος αποτελεί κύριο παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να προσφέρει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς οι Δημόσιες Σχέσεις λειτουργούν και ασκούνται από τις ξενοδοχειακές μονάδες της Καστοριάς. Για να προσεγγίσουμε το θέμα της εργασίας η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι ποσοτική και διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου συνέντευξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούν μια παρεξηγημένη αντίληψη στην Ελλάδα παρόλο που έκαναν την εμφάνιση τους εδώ και πολλά χρόνια. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ακόμη και σήμερα σύγχυση των Δημόσιων Σχέσεων με την έννοια του μάρκετινγκ και της διαφήμισης. Συγκεκριμένα λανθασμένα θεωρούνται ένα από τα εργαλεία του μάρκετινγκ και ως ένα μέσο προώθησης. Τέλος, παρόλο που δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη αντίληψη για το τι είναι Δημόσιες Σχέσεις από τις ξενοδοχειακές μονάδες της Καστοριάς χρησιμοποιούν τα μέσα επικοινωνίας και τις τεχνικές τους για την επίτευξη των στόχων τους και την ανάπτυξη της επιχείρησης τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Ξενοδοχειακό μάνατζμεντ
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.