Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της, στην ελληνική οικονομία: μια μελέτη της εξέλιξης της κρίσης ανά περιφέρεια της χώρας, κατά την 10ετια 2005-2015

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της, στην ελληνική οικονομία: μια μελέτη της εξέλιξης της κρίσης ανά περιφέρεια της χώρας, κατά την 10ετια 2005-2015

Καρυπίδου, Ευστρατία Θ.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση και ανάλυση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών δεικτών για κάθε μία από τις δεκατρείς (13) διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας κατά την περίοδο 2005-2015. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, αντλήθηκαν από δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, από την Τράπεζα της Ελλάδος και από την EUROSTAT καθώς και από τοπικούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Το βασικό εύρημα της μελέτης, είναι ότι, παρά τα γενικά χαρακτηριστικά και την μαζική σαρωτική εικόνα της οικονομικής κρίσης, αυτή έπληξε σε διαφορετικό βαθμό και σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, την κάθε μια διοικητική περιφέρεια της χώρας, ακολουθώντας την ποικιλομορφία, την ανομοιογένεια, τις ιδιαιτερότητες και την πολυπλοκότητα των κοινωνικών και οικονομικών δομών, που χαρακτηρίζουν την ελληνική επικράτεια στο σύνολο της. Διαπιστώνεται ότι κάθε μία περιφέρεια διαθέτει τη δική της δυναμική και διαφορετικά ≪όπλα≫, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία εξόδου από την οικονομική κρίση και με την κατάλληλη αξιοποίηση , θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και στην ανάδειξη τους, ως πλουτοπαραγωγικές περιοχές.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Επενδύσεις
Ανεργία - Στατιστικές μέθοδοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.