Οι σύγχρονες μορφές χρηματοδοτήσεων και τα οφέλη των επιχειρήσεων: μια λογιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οι σύγχρονες μορφές χρηματοδοτήσεων και τα οφέλη των επιχειρήσεων: μια λογιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση

Σιώκας, Θωμάς – Χρήστος Β.

Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης και δίνει έμφαση στην ανάλυση και τους τρόπους εφαρμογής της καθεμίας από αυτές ξεχωριστά. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα των ‘’σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης και τα πιθανά οφέλη των επιχειρήσεων’’ μέσα από μια χρηματοοικονομική ανάλυση, με σκοπό να αναπτυχθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε μορφής. Μελετώντας το πεδίο εφαρμογής τους καθώς και την πολιτική που έχουν αναπτύξει σύμφωνα με την εξέλιξη τους από την ιστορική αναδρομή τους μέχρι και σήμερα, γίνεται σύγκριση μεταξύ των παραδοσιακών μορφών και των εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης με σκοπό να βρεθεί η πιο συμφέρουσα χρηματοδότηση για μια επιχείρηση σύμφωνα με τα δικά της κριτήρια και την χρηματοοικονομική δομή της. Οι μορφές αυτές αποτελούν σύγχρονα μέσα, με τα οποία μπορεί μια επιχείρηση να εξασφαλίσει την ασφαλέστερη, οικονομικότερη και πιο κερδοφόρα για αυτήν πηγή χρηματοδότησης με αποτέλεσμα την οικονομική και υλικοτεχνική ανάπτυξη της.

Thesis
NonPeerReviewed

Franchising
Factoring
Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση
Venture capital
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.