Ανασκόπηση της τεχνολογίας μεταφοράς αργού πετρελαίου μέσω αγωγών σε μεγάλες αποστάσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανασκόπηση της τεχνολογίας μεταφοράς αργού πετρελαίου μέσω αγωγών σε μεγάλες αποστάσεις

Παπαδοπούλου, Μάγδα Δ.
Τζουτζίδης, Κυριάκος N.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στο αργό πετρέλαιο, την ιστορική αναδρομή του, το σχηματισμό και η σύστασή του, τις γεωτρήσεις, τα αποθέματα που υπάρχουν και καθορίζουν την τιμή του. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η αξιοποίηση του αργού πετρελαίου, όσον αφορά την ανάκτησή του, τα μέσα μεταφοράς, τη διύλιση, την ποιότητα και τα κριτήρια επιλογής από το διυλιστήριο. Επίσης, γίνεται αναφορά στους αγωγούς μεταφοράς αργού πετρελαίου, όσον αφορά τον τρόπο κατασκευής τους, τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τη μέτρηση τεχνικών μεγεθών βάσει διεθνών προτύπων και της σύνδεσής του με το διυλιστήριο. Τέλος, δίνεται ένα παράδειγμα μεταφοράς αργού πετρελαίου μέσω αγωγού σε μεγάλη απόσταση «Burgas – Αλεξανδρούπολη».

Thesis
NonPeerReviewed

Πετρέλαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.